Jubileumsgave til det norske samfunn

I 2016 markerer Gjensidige sitt 200-årsjubileum, og som største eier i forsikringsselskapet ønsker Gjensidigestiftelsen å markere dette med en gave til det norske samfunn. Gaven er «Det store brannløftet», som er et prosjekt med ulike tiltak som på kort og lang sikt vil trygge hverdagen til befolkningen ytterligere.


NYHETER

Etterlyser samspill i brann-Norge

9 mars 2016

Norges Forskningsråd anbefaler økt samspill mellom ulike aktører i brann-Norge. Det kommer frem i en analyse som gjennomføres på oppdrag fra Gjensidigestiftelsen og «Det store brannløftet». Et av de fire satsningsområdene i «Det store Brannløftet» er satsningen på forskning og utvikling. For å kjenne status på feltet og hvilke forbedringstiltak… Read more »

LES MER