Søknadsskjemaet for brannforebyggende tiltak er nå åpent

Søknadsskjemaet for brannforebyggende tiltak er nå åpnet på våre nettsider. I første omgang man kan søke tilskudd til risikoutsatte grupper og barn og unge.

Gjennom Det Store Brannløftets delprosjekt om forebyggende tiltak er det satt av en sum på 80 millioner kroner i en tilskuddsordning. Målet med denne tilskuddsordningen er å øke brannsikkerheten for risikoutsatte grupper i Norge, samt å redusere antall omkomne i brann. I tillegg er det en økt satsing på barn og unges kunnskap om brannsikkerhet for å øke sikkerheten i deres omgivelser.

Merk at disse midlene er øremerket brannvesen og kommuner, og man kan ikke søke støtte som privatperson, foretak eller som frivillig brannkorps.

Les mer om tilskuddsordningene og søknadsinformasjon ved å gå inn på siden for brannforebygging.