Brannforebyggende tiltak

Det store brannløftet har øremerket 80 millioner kroner til brannforebyggende tiltak. 

Våre mål

1. Øke brannsikkerheten for risikoutsatte grupper i Norge og redusere antall omkomne i brann
I Norge er risikoutsatte grupper overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall. Risikoutsatte grupper omfatter blant annet hjemmeboende eldre med behov for assistanse og andre med nedsatt fysisk funksjonsevne eller nedsatt kognitiv evne.

2. Øke barn og unges kunnskap om brannsikkerhet for å øke brannsikkerheten i deres omgivelser
Brannløftet ser på forebyggende arbeid i et helhetlig og langsiktig perspektiv der de unge er gode brannforebyggende ambassadører. Brannløftet vil bidra til at barn og unge får gode holdninger til brannsikkerhet.

Les mer om satsningsområdene her:

Kontaktinformasjon:

Monica Varan
Epost: mv@brannloftet.no
Telefon: 411 05 940