Risikoutsatte grupper

Nasjonale tiltak

Det store brannløftet har inngått en rekke samarbeid med nasjonale aktører for brannforebyggende arbeid rettet mot risikoutsatte grupper:

  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
    – Forsterke implementeringen av Veiledning om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.
    – Opplærings- og informasjonsmateriell, eksempelvis e-læringsprogram for relevante tjenester.
    – Verktøy for kartlegging av risikoutsatte grupper for kommuner.
  • Skadeforebyggende forum: 
    – Brannsikkerhetskort for risikoutsatte grupper.

I tillegg støtter Brannløftet utvalgte kampanjer med budskap mot målgruppen.

Lokale tiltak

Det store brannløftet ønsker gjennom flere tilskuddsordninger å motivere til og forsterke kommunenes arbeid med brannsikkerhet for risikoutsatte grupper:

» Tilskudd for å styrke samarbeid i kommunen

» Tilskudd for å styrke tiltak rettet mot risikoutsatte grupper

Kontaktinformasjon
Monica Varan
Epost: mv@brannloftet.no
Telefon: 411 05 940