Om oss

Det store brannløftet finansieres i sin helhet av Gjensidigestiftelsen, og er et samarbeidsprosjekt med brannvesen og viktige aktører innen brannberedskap i Norge.

GJENSIDIGESTIFTELSEN

Gjensidigestiftelsen er Norges største stiftelse, og samtidig største eier i Gjensidige Forsikring ASA med 62,24 % av aksjene. Stiftelsens formål er å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å gi økonomiske bidrag til ulike samfunnsnyttige formål med fokus på helse og trygghet.

Siden 2007 har stiftelsen delt ut over 1,4 milliarder til rundt 5200 prosjekter. Blant prosjektene som Gjensidigestiftelsen støtter er blant annet Svømmeaksjonen, Turskiltprosjektet og Merk Skjæret. I 2016 deler stiftelsen ut 215 millioner kroner til ulike frivillige prosjekter, i tillegg til 350 millioner kroner til
Det store brannløftet.

skogbrann

Brannvesenet i Norge

Brannvesenet drives av landets 428 kommuner, og består av 12 500 branntjenestemenn fordelt på over 300 brannvesen. Av disse er 3 500 heltidsansatte i kommunene. Disse har brannvernarbeid som sitt hovedyrke, samtidig som 9 000 er deltidsansatte. Disse har et hovedyrke og er brannmannskaper på deltid.
Brannvesenet skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser. Dette skal gjøres gjennom forebyggende tiltak og det skal være en beredskap som er tilpasset den risiko og sårbarhet som brannvesenet har i sitt ansvarsområde.

Responstid er viktig for brannvesenet og er en suksessfaktor for norske brannvesen for å sikre at de som trenger hjelp i akutt nød får dette raskest mulig. Brannvesenet er en ressurs som uten unntak gjør det som må til (og litt til) for å redde liv, helse, miljø og materielle verdier.

De viktigste oppgavene til et brannvesen er:

• Utøvelse av informasjons- og motivasjonstiltak om farer for brann og ulykker.
• Brannforebyggende tilsyn av store og små bygninger.
• Forebyggende oppgaver i håndtering av farlige stoffer.
• Håndtere branner og andre ulykker som drukning, trafikkulykker, fall, skred m.v.
• Feiing og tilsyn av fyringsanlegg.