Jubileumsgave til det norske samfunn

I 2016 feiret Gjensidige sitt 200-årsjubileum, og som største eier i forsikringsselskapet ønsket Gjensidigestiftelsen å markere dette med en gave til det norske samfunn.
Gaven er «Det store brannløftet», som er et prosjekt med ulike tiltak som på kort og lang sikt vil trygge hverdagen til befolkningen ytterligere.

350 millioner til brannløft

Gjensidigestiftelsen har satt av 350 millioner kroner til prosjektet, som vil komme til syne blant annet gjennom kompetanseheving og oppgradering av materiell i brannvesenet.
Valget om å styrke brannvesenet kom som en naturlig konsekvens av brannkassenens og Gjensidiges arbeid med brannsikkerhet de siste 200 årene. Dessuten bygger det oppunder stiftelsens gavestrategi om å skape et tryggere samfunn gjennom tiltak som fører til at færre dør eller skades i ulykker.

Da arbeidet med jubileumsgaven startet i 2014, ble det opprettet en egen prosjektlederstilling for å ivareta Gjensidigestiftelsens mål om å gi en gave med mening og verdi til det norske samfunnet. Brannsjef Dag Botnen fra Hallingdal Brann- og Redningstjeneste IKS ble hentet inn for å lede prosjektet, og hans erfaring og kompetanse på området vil bidra til å sikre at gaven har relevans og verdi for norske brannvesen.

En del av gaven kan de ulike brannvesen søke spesifikt om å få tildelt (utstyr og kompetanse), andre områder er felles for alle brannvesen (forskning, forebyggende tiltak m.v.).

Fire satsningsområder

«Det store brannløftet» er delt inn i fire arbeidsområder for å sikre et helhetlig løft for brannvesenet:

Du kan lese mer om hva de fire satsingsområdene innebærer under hver enkelt fane.