Materiell

En stor del av Det store brannløftet omhandler biler og materiell. Det er mellom annet under bygging 12 brannbiler, 24 fremskutte enheter og én vanndykkerbil. Utover dette satses det også på noen utstyrspakker innenfor overflateredning, flom, slokkegranater og vernebekledning.

De store brannbilene er moderne og har mange spennende og innovative løsninger. Innovasjon har stått sterkt i prosjektet. Det har også blitt satt et økt fokus på funksjon og ytelse i stor grad fremfor spesifikke krav. Bilene vil derfor ha en felles standard, men kan likevel variere noe fra modell til modell etter hva hver enkelt leverandør av chassis og påbygger har som sine styrker.

Fremskutte enheter skal  ha en viktig plass i brann- og redningstjenesten. Konseptet er å ha små biler med høy kapasitet der en til to mann kan gjøre gode tiltak på et tidlig stadium av en brann/hendelse. På den måten kan man bryte en rekke av hendelser tidlig, slik at liv og verdier skal kunne reddes.

Vanndykkerbilen er mer tradisjonell,  og faller innenfor satsingsområdet «det våte element». Sammen med vanndykkerbilen følger det utstyr og kompetanse for mannskap.

Innenfor kjøretøy og materiell er det ikke mulig å søke lenger da anskaffelsesprosessen er i gang, og alt er tildelt.
De som får tildelt biler vil ikke få vite hvem som er leverandør da det ikke skal være mulig å påvirke byggeprosessen.
Spesifikasjonen på en mannskapsbil med veiledning er enda ikke godkjent og er derfor ikke lagt ut ennå.

Tidshorisonten

1. september på Youngstorget i Oslo blir det en formell overrekkelse av mannskapsbiler, fremskutte enheter og vanndykkerbil. Vi vil i anledningen også ha et fagseminar som markerer et skille i prosjektet hvor vi når satser for fullt på kompetanse, forskning og forebyggende aktiviteter.

Vi er godt i gang med prosessen med anskaffelser og kjøper tjeneste av et eksternt firma for å lage spesifikasjoner, prosedyrer m.v. og det er et mål om at utstyret skal være anskaffet og distribuert i løpet av 2016. Prosjektet står for alle anskaffelsene. Når det gjelder ulike ønsker om spesifikke løsninger eller valg av utstyr, kan vi ikke innfri alle disse da vi vil gjøre avtaler i et veldig stort volum. Vi skal likevel ta hensyn til innspill så langt det er praktisk mulig. Detaljer fra hver enkelt av dere i forhold til størrelser vil tas hensyn til der mesteparten er hentet inn i søknadsprosessen (vi bruker samme størrelser på tørrdrakter som det er oppgitt for vernebekledning).