Trygghet i 200 år

«Det store Brannløftet» gis som en folkegave i forbindelse med at forsikringsselskapet Gjensidige markerte sitt 200-årsjubileum i 2016. Gjensidigestiftelsen, som er største eier av forsikringsselskapet, står bak gaven.

Å skape et tryggere samfunn har vært viktig for Gjensidige helt siden den spede starten i 1816.
Her er noen milepæler fra de siste 200 årene.

1816

Det begynte med brannkasser

Tidlig på 1800-tallet ble de første brannkassene etablert som forsikringsordning i Norge. Den første gjensidige brannkassen ble etablert i 1819 av 522 bønder på Toten for å forsikre deres bygninger mot brann.Etter hvert ble brannforsikringen utvidet til løsøre, herunder avling og varelagre. Frem mot 1920 ble hele 260 brannkasser etablert over hele landet. De aller fleste er en del av Gjensidige Forsikring i dag.

Toppunktet ble nådd i 1950 hvor det totalt var 275 brannkasser rundt om i Norge. På slutten av 1950-tallet begynte mange av brannkassene å fusjonere med hverandre og Gjensidige. I 1960 var antallet brannkasser redusert til 260, i 1970 var det blitt 134, og i 1980 var antallet 104. Nå er det 19 brannkasser igjen som alle har en samarbeidsavtale med Gjensidige Forsikring.

1922

Gjensidigenavnet blir født

17. oktober 1922 ble den konstituerende generalforsamlingen i Samtrygd Norsk Gjensidig Forsikringsselskap avholdt.

Selskapet ble etablert etter initiativ fra Norges kredittforening for land- og skogbruk (Landkreditt) i samarbeid med Norges Bondelag for å sikre bøndene en hensiktsmessig forsikring, og for å dekke gjenforsikringsbehovet for brannkassene. Samtrygd drev gjenforsikring for brannkassene og tegnet også direkte brannforsikringer de første årene.

1974

Gjensidige vokser

Selv om selskapet har skiftet navn en rekke ganger de siste 40 årene, har Gjensidige alltid vær en del av navnet. Siden 1960-tallet har Gjensidige (Samtrygd) innfusjonert flere selskaper, blant annet husdyrforsikringsselskapene Tyr og Odin i 1964, Norsk Bilforsikring Gjensidig (NBG) i 1974 og Forenede Skade 1992/ 1993.

2007

Gjensidigestiftelsen etableres

Generalforsamlingen i Gjensidige besluttet i 2006 å etablere en modell for kollektiv overskuddsdeling og endret vedtektene overensstemmende med dette. I 2007 ble Gjensidigestiftelsen etablert med retningslinjer for gaveutdelinger.

2016

Det Store Brannløftet

Gjensidige markerer 200 år i 2016. I den anledning gir Gjensidigestiftelsen, som selskapets største eier, gaven «Det store brannløftet» til et samlet norsk brannvesen til en verdi på 350 millioner kroner.
Ambisjonen er å bidra til et enda mer profesjonelt brannvesen og dermed også et tryggere Norge.
«Det store brannløftet» medfører at Gjensidigestiftelsen gir i alt 37 nye kjøretøy til utvalgte brannkorps, i tillegg til prosjekter innen kategoriene kompetanseheving, forskning og utvikling samt forebygging.