Tilskudd for å styrke samarbeid i kommunen

Det store brannløftet ønsker å stimulere kommuner til å etablere/forsterke samarbeid, system og rutiner for å ivareta brannsikkerheten for risikoutsatte grupper.

Nytt av august 2017:
Søknadsrundene er avsluttet.

I denne tilskuddsordningen har vi gitt økonomisk støtte til kommuner som vil starte opp eller forsterke samarbeid, system og rutiner for å ivareta brannsikkerheten for risikoutsatte grupper.

En slik prosess vil kunne inkludere følgende aktiviteter:

  • Kartlegge kommunens eksisterende ressurser og innsats for risikoutsatte grupper.
  • Etablere tverrsektorielt samarbeid mellom aktuelle tjenester gjennom en forpliktende samarbeidsavtale. Herunder samordne og utveksle informasjon og kunnskap.
  • Etablere samarbeids- og arbeidsrutiner som skal bidra til å ivareta brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper på lang sikt, inkludert avklaring og forankring av roller og ansvar.
  • Kartlegge risikoutsatte grupper, vurdere risiko og planlegge nødvendige tiltak.