Ny bok om overflateredning

I samarbeid med Det store brannløftet er det laget en bok om overflateredning. Denne er utviklet med bakgrunn i at det finnes lite litteratur om overflateredning på norsk.


Overflateredning er en viktig del av beredskapsarbeidet som utføres av norske brannvesen, og behovet for kunnskap på fagområdet er stort.

Boka er ment å være et oppslagsverk med en praktisk tilnærming til faget overflateredning. Innholdet vil danne grunnlag for kurs og øvelser i regi av Norges brannskole og brannvesen.

Boka kan lastes ned ved å klikke på knappen under.