Norsk brannbil involvert i slukking av branner i Tsjernobyl

Tidligere i april brøt det ut flere alvorlige skogbranner i Tsjernobyl i Ukraina. Brannene ble slukket, blant annet ved hjelp av en norsk brannbil fra Steinkjer som ble gitt som gave gjennom «Det store brannløftet».

I forbindelse med at Gjensidigestiftelsen delte ut 37 nye brannkjøretøy til det norske brannvesenet i 2016, ble flere av de aldrende brannbilene pensjonert og faset ut. En av de bilene fra Steinkjer ble vurdert til å være i så god stand, at den ble gitt i gave sammen med fire andre kjøretøy til Ukraina i samarbeid med THK-stiftelsen. Bilen fra Steinkjer havnet i byen Narodichi som ligger i Tsjernobyls «Sone 2», bare 40 km fra det tidligere atomkraftverket som gikk i lufta i 1986.

Steinkjers gamle brannbil på oppdrag i Ukraina.

Steinkjers gamle brannbil på oppdrag i Ukraina.

Mange branner i Ukraina i april

Det varme været i Europa de siste månedene har ført til omfattende skogbrannfare, og i Ukraina har det vært mange branner i april. Bakgrunnen for de mange brannene er brenning av jorder med tørt gress, en tradisjon fra Sovjetunionens tid hvor brenning av på denne måten var tillatt. Selv om dette er forbudt ved lov i Ukraina i dag er det fortsatt mange som tenner på jordene sine. Kraftig vind og tørre forhold har imidlertid ført til at mange av disse brannene har kommet ut av kontroll, og så langt antas det at omtrentlig 50 000 dekar med jord har brent. Til sammenligning er Norges største skogbrann etter andre verdenskrig på 30 000 dekar i Froland i 2008.

Enorme jordområder har brent i Ukraina den siste måneden.

 

En av de største utfordringene, er brannen rundt kjernekraftverket i Tsjernobyl, anlegget som i 1986 fikk en nedsmelting som første til den verste atomulykken i verden i fredstid. Det er spesielt utfordrende for brannmannskapet at det er den indre sonen rundt Tsjernobyl som brenner, fordi det virvler opp mye radioaktivt støv som helst bør ligge der det ligger i dag. Dette støvet har i dag spredt seg sør-vestover, men anses ikke som farlig så lenge det fortsatt legger seg innenfor brannsonen.

Bilde av logen til Det store brannløftet

Brannbilene ble gitt til Ukraina i forbindelse med Det store brannløftet i 2016.

 

Høy brannindeks, mye vind og vanskelig tilkomst har gjort brannslukkingen krevende, men de fleste av brannene skal nå være slukket på grunn av nedbør og iherdig innsats fra over 400 brannmannskaper som har kjempet mot flammene.  I tillegg har slukkingen på ført til at innbyggerne i Kiev har blitt oppfordret til å holde dører og vinduer lukket under brannene som følge av støv og røyk.