Tilskudd for å styrke tiltak rettet mot risikoutsatte grupper

Det store brannløftet skal dele ut inntil 35 millioner kroner i støtte til kommuner og brannvesen. Disse midlene skal gå til tiltak for å redusere sannsynlighet for og/eller konsekvens ved brann hos risikoutsatte grupper.

Kommuner som kan vise til et samarbeid innad i kommunen og gjennomført kartlegging av risikoutsatte grupper kunne søke om midler til tiltak.

Søknadsfristen gikk ut 13. oktober 2017.

Alle søkere har fått svar, og følgende kommuner og brannvesen fikk tilskudd til tiltak:

Notodden kommune
Røros kommune
Lillehammer brannvesen
Innherred brannvesen
Asker og Bærum brannvesen
Time kommune
Ringsaker brannvesen
Porsgrunn brannvesen
Trøndelag brann
Hå kommune
Askøy brann
Sogn brann og redning IKS
Nordhordland og Gulen
Sotra brann
Østre Toten
Surnadal kommune
Nedre Romerike brann og redning – Skedsmo
Nedre Romerike brann og redning – Fet
Nedre Romerike brann og redning – Aurskog
Nedre Romerike brann og redning – Lørenskog
Rogaland brann og redning – Rennesøy
Ulstein kommune
Ålesund kommune
Nedre Romerike
Lom og Skjåk
Flatanger
Larvik brannvesen
Steinkjer kommune
Orkdal kommune
Sunndal kommune
Sandefjord kommune
Sarpsborg brann og redning
Molde brannvesen
Nesset kommune
Fredrikstad og Hvaler
Rogaland brann og redning IKS
Midsund kommune
Eigersund kommune
Kongsberg kommune
Eide kommune
Rælingen
Bergen kommune
Hallingdal brannvesen
Osen kommune
Grue kommune
Drammensregionens brannvesen IKS
Kongsvinger kommune
Midt-Hedmark brann og redning
Harstad kommune
Søndre Land kommune
Skaun kommune
Gjøvik kommune
Stjørdal kommune
Grimstad
Østre Agder brannvesen
Bømlo
Inderøy kommune
Karmøy
Kongsberg
Tønsberg
Haugesund
Bodø/Salten
Brannvesenet Midt IKS
Oslo brann og redningsetat
Os
Salten brann IKS
Tromsø kommune
Namsos kommune
Hamarøy kommune

Kontaktinformasjon
Monica Varan
Epost: mv@brannloftet.no
Telefon: 411 05 940