Barn og unge

Brannløftet støtter brannforebyggende arbeid rettet mot barn og unge både via søknadsbaserte tilskudd til norske brannvesen og via samarbeid med aktører på nasjonalt nivå.

» Styrt av Det store brannløftet:
Vi forsterker aktiviteter og tiltak rettet mot målgruppene i samarbeid med en rekke nasjonale myndigheter, organisasjoner og frivillige aktører. Vi vil gå ut med informasjon om hvilke samarbeid vi har inngått når dette er formalisert.

» Søknadsbaserte tilskudd:

Vi har gitt tilskudd til norske brannvesen som ønsker å starte opp eller viderefører holdningsskapende aktiviteter og tiltak rettet mot barn og unge.

De søknadsbaserte tilskuddene er tildelt, og alle søkere har fått svar.

Kontaktinformasjon:

Monica Varan
Epost: mv@brannloftet.no
Telefon: 411 05 940