36 brannvesen får ny brannbil helt gratis

Hvert år går verdier for fire milliarder kroner opp i røyk i Norge. Nå styrkes beredskapen i mange lokalsamfunn. Brannvesen fra Porsanger i nord til Flekkefjord i sør tildeles i dag en ny brannbil.

I forbindelse med 200-årsjubileet til Gjensidige Forsikring har selskapets største eier Gjensidigestiftelsen gitt folkegaven «Det store brannløftet» med en samlet verdi på 350 millioner kroner. Dette løftet skal bidra til en ytterligere styrking av det norske brannvesenet. I dag gis 12 store mannskapsbiler, 23 fremskutte enheter og én dykkerbil bort som et ledd i å øke brannsikkerheten der det trengs aller mest.

Enorm pågang
– I snitt omkommer en person som følge av brann hver sjette dag her i landet. Vi fikk inn svært mange kvalifiserte søknader, og det har vært utfordrende å avgjøre hvilke brannvesen som skulle få nye biler fordi behovet er stort mange steder, sier administrerende direktør Unn Dehlen i Gjensidigestiftelsen. Siden prosjektet ble offentliggjort i mars, var det kun 30 av 428 kommuner som ikke søkte om å få tildelt én av bilene som hver er verdt mellom 1 og 4,5 millioner kroner.

Ikke alle fikk bil, men hele etaten skal styrkes
I Norge foretas det 200 utrykninger hver dag, og brannbilen er et av mannskapenes aller viktigste arbeidsverktøy for å berge liv og minimere skadeomfang.
– Selv om vi ikke kunne imøtekomme alle søknadene, vil samtlige brannvesen i Norge likevel styrkes gjennom «Det store brannløftet». For i tillegg til å gi bort brannbiler, får alle brannvesen som har søkt, ulike utstyrspakker til en samlet verdi på 80 millioner kroner. Blant utstyret er røykdykkerbekledning, og utstyr til overflateredning. I tillegg investerer Gjensidigestiftelsen ytterligere 160 millioner kroner i tiltak innen kompetanseheving, forebygging samt forskning og utvikling. I sum vil dette bidra til å øke beredskapen og kunnskapsnivået i etaten ytterligere, sier Dehlen.

Bilene leveres i høst
Frem til i dag har hvert enkelt brannvesen i stor grad selv spesifisert hvordan deres nye brannbil skal være utstyrt. De 36 kjøretøyene som nå er fordelt, spesialbygges for første gang basert på en felles standard utarbeidet av noen av landets mest erfarne brannfolk. Alle bilene leveres i høst, og får det nyeste og mest innovative utstyret som kan skaffes. I tillegg til de 36 bilene som nå er gitt bort, skal det deles ut en fremskutt enhet i forbindelse med en tv-konkurranse til høsten. Alle mottakerne av bil blir invitert il Oslo 1.september for å motta bilene under et arrangement på Youngstorget.

Gjensidigestiftelsens Unn Dehlen overrasket brannsjef for Drammensregionens brannvesen IKS, Torgeir Andersen med ny mannskapsbil, mandag 23. mai.