Søknadsvilkår – barn og unge

Brannløftet vil tilby økonomisk støtte i form av prosjektmidler til brannvesen som ønsker å starte opp eller videreføre tiltak og prosjekt for å øke brannsikkerheten til barn og unge.

Søker må synliggjøre en egenandel i prosjektbudsjettet og dokumentere planer for egeninnsats i prosjektbeskrivelsen. Tilskuddet fra Det store brannløftet kan ikke erstatte midler allerede avsatt i brannvesenets eller kommunens budsjetter.

Krav til søknaden

Søknaden må fylles ut og sendes elektronisk gjennom det elektroniske søknadskjemaet som er tilgjengelig her.

Søknadsfrist: 20. desember 2016

Vurderingskriterier
Søknader som oppfyller vilkårene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

 • i hvilken grad tiltaket treffer målgruppene
 • i hvilken grad tiltaket er en del av brannvesenets forebyggende arbeid for fremtiden
 • hvilken egeninnsats brannvesenet legger i tiltakene

Søknaden skal inneholde tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon.

Vilkår
Søknaden må innholde:

 • et tydelig mål
 • en tydelig beskrivelse
 • en definert målgruppe
 • en prosjektplan
 • et fullstendig budsjett

Søknaden skal være forankret hos brannsjefen i kommunen, og den må synliggjøre at tiltaket eller prosjektet er varig.

Tiltaket/prosjektet det søkes støtte til er IKKE:

 • næringsvirksomhet
 • kostnader til drift av organisasjonen
 • kostnader som er påløpt før tildeling fra Det store brannløftet
 • produksjon av bøker, filmer og elektronisk materiale som ikke inngår som en naturlig del av et større, nasjonalt prosjekt