Søknadsprosessen

1: Bekreftelse på søknad
Fra dere har sendt inn søknaden til dere får en automatisk bekreftelse på at søknaden er mottatt går det bare noen få minutter. I svaret er et saksnummer som dere benytter dersom dere skal sende noen vedlegg til søknaden, eller ved henvendelser til oss.

2: Svar på søknader
Alle som søker om støtte innen søknadsfristen får svar om søknaden er innvilget eller ikke.

3: Utvelgelsesprosessen
Alle søknader kvalitetssikres av Det store brannløftet før de sendes til tildelingsgruppen. Tildelingsgruppen prioriterer hvilke prosjekter som skal få støtte, og lager en innstilling som går til styringsgruppen for Det store brannløftet for endelig behandling.

4: Tilbakemelding
Alle som har sendt inn en søknad få svar fra oss.

5: Utbetaling
Vi utbetaler midlene i forbindelse med oppstart av deres prosjekt. Dersom midlene det er søkt om overstiger 100 000 kroner, vil 75 % av beløpet utbetales ved oppstart. De resterende 25 % utbetales ved fremleggelse av godkjent regnskap.

6: Oppfølging
Får dere innvilget støtte til deres prosjekt, starter en oppfølgingsprosess for å sikre at prosjektet gjennomføres. Dere vil da ha en tett dialog med oss.

Dersom prosjektet ikke fullføres vil Det store brannløftet kreve helt eller delvis tilbakebetaling av tilskudd.