Høstens kanskje viktigste bok er klar

I samarbeid med Det store brannløftet er det laget en bok om overflateredning. Denne er utviklet med bakgrunn i at det finnes lite litteratur om overflateredning på norsk. Behovet for kunnskap på nevnte fagområde er stort. Overflateredning er en viktig del av beredskapsarbeidet som utføres av norske brannvesen.

Heftet er ment å være et oppslagsverk med en praktisk tilnærming til faget overflateredning. Innholdet vil danne grunnlag for kurs og øvelser i regi av Norges brannskole og brannvesen.

Boka kan lastes ned ved å klikke på knappen under.