Forskning og utvikling

Det har vært en utfordring om å finne de områdene som det ønskes å satse på hva angår forskning og utvikling. Her er det et stort og udekket behov innenfor slokkemidler, brannmenn sin helse, forebyggende effekter, tekniske hjelpemidler m.v. Det som er viktig for prosjektet er at det kan vises til et resultat av forskningen som er til nytte for brannvesenet og som har sikkerhet for befolkningen som mål.

Det Store Brannløftet ønsker å bidra til at de valg som gjøres i norske brannvesen baseres på kunnskap og ikke subjektive vurderinger fra brannfolk og leverandører.

For å være sikker på å bruke midlene mest mulig effektivt vil Norges forskningsråd, på vegne av prosjektet, utarbeide en kunnskapsanalyse som skal si noe om hvilke aktører som arbeider med forskning og utvikling i dag, hva de jobber og hva de har jobbet med, hva som finnes internasjonalt av forskning og hva behovet er i brannvesenet.  Basert på dette skal det gis en anbefaling om tiltak og metode for gjennomføring av tiltaket.

Tidshorisonten

Analysen «Kartlegging og anbefalinger for brannforskningsfeltet – en utredning for Gjensidigestiftelsen» er mottatt og vil bli behandlet i styringsgruppen for prosjektet innen utgangen av august 2016. Rapporten legges deretter ut og vi vil kunne si noe om prioriteringene videre innenfor dette området.

Fakta

  • Det er kunnskapsanalysen som er førende for prosjekt som det kan søkes om og hvordan det kan søkes.
  • Frem til kunnskapsanalysen foreligger vil det ikke være mulig å søke om midler til forskning- og utviklingstiltak.