Gir økonomisk støtte til brannforebygging

Åtte av ti som omkommer i brann dør i egen bolig, og det er hjemmeboende eldre, omsorgstrengende og andre risikoutsatte grupper er overrepresentert i dødsbrannstatistikken. I forbindelse med «Det store brannløftet» legges det til rette for ytterligere forebygging.

Nordmenn vil i større grad få levert pleie og omsorg i hjemmet enn på institusjoner, og velferdsteknologien er et av mange tiltak som skal legge til rette for dette. Om 44 år er hver femte innbygger i Norge minst 70 år gammel, og denne utviklingen skaper utfordringer.

Målet er et trygt hjem
– Uten nytenkning og samhandling innen brannsikkerhet vil stadig flere i risikogruppene ha større sannsynlighet for å omkomme i brann i egen bolig, sier prosjektleder Hans-Jørgen Rom for det forebyggende satsningsområdet i «Det store brannløftet».

«Det store brannløftet» har som mål å motivere til, forsterke og gjennomføre tiltak som bidrar i arbeidet med å skape branntrygge hjem. Dette skal gjøres i tett samarbeid med blant annet Norges brann- og helsevesen. Det er satt av 80 millioner kroner til dette livsviktige forebyggende arbeidet.

– Vi planlegger å gjennomføre en rekke tiltak i samarbeid med offentlige aktører og frivillige organisasjoner parallelt med at vi skal gi økonomisk støtte til forebyggende tiltak for brann- og helsevesen. Prosjektet er fremdeles i planleggingsfasen, og vi gleder oss til å oppdatere med videre fremdrift etter hvert som løpet legges, sier Rom. De konkrete tiltakene vil etter hvert være tilgjengelige også på disse sidene.

Søk om støtte til brannforebyggende tiltak
Det vil åpnes for at brann- og helsevesen kan søke om økonomisk støtte til brannforebyggende tiltak fra «Det store brannløftet». Informasjon om frister, kriterier og prosess for søknad vil bli informert om på her på www.brannløftet.no.