Vil forebygge med økt samhandling

Forebygging er det viktigste satsningsområdet til brannvesenet i Norge. Gjennom «Det store brannløftet» gir Gjensidigestiftelsen 80 millioner kroner øremerket til brannforebygging.

«Det store brannløftet» er et helhetlig prosjekt som tar for seg flere aspekter ved brannvesenet i Norge og har som mål å gi dette et solid løft. For å sikre god utvikling på de ulike områdene, er prosjektet delt opp i satsningsområdene materiell, forskning og utdanning, kompetanseheving og forebygging.

Trygg hjemme
Det forebyggende delprosjektet tar utgangspunkt i den offentlige utredningen «Trygg hjemme» (NOU 2012:4) fra 2012. Utredningen handler blant annet om forebyggende brannsikkerhet for utsatte grupper som for eksempel eldre og bevegelseshemmede, samtidig som også barn og unge er en viktig gruppe. I tillegg tas det utgangspunkt i rapporten «Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper – Samarbeidsmuligheter mellom kommunale tjenesteytere», som er utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2014.

«Det store brannløftet» har som mål å motivere, forsterke og gjennomføre aktiviteter som bidrar til at tiltakene i NOU-en blir raskere og bedre implementert i norske kommuner, sier prosjektleder og siviløkonom Hans-Jørgen Rom. Han leder satsningen på forebygging i «Det store brannløftet».

Samhandling mellom hjemmehjelp og brannetat
– Aktiviteter i regi av prosjektet kan blant annet være informasjons- og motivasjonskonferanser, samt andre former for dialog og samarbeid med det offentlige, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, sier Rom.

Andre tiltak kan være støtte til innkjøp av tekniske hjelpemidler som bidrar til å forebygge, varsle og slukke brann.

Vi ønsker også å bidra til etablering av varige og gode forebyggende tiltak, men det er de ulike offentlige aktørene som må implementere selve tiltakene, sier han.

Delprosjekt ”Forebyggende” er fremdeles på planleggingsstadiet og vil blant annet samarbeide med offentlige myndigheter og relevante interesseorganisasjoner for å bidra til at målet for prosjektet nås.