Stor satsning på fremskutte enheter

Gjensidigestiftelsen gir bort til sammen 37 kjøretøy i forbindelse med «Det store brannløftet». Blant disse er det 24 fremskutte enheter, som vil bidra til å danne standarden for fremtidens brannvesen.

I forbindelse med «Det store brannløftet» skal 24 fremskutte enheter bygges og gis utvalgte brannstasjoner. Per i dag er det ikke så mange brannvesen i Norge som har tatt i bruk denne typen kjøretøy, men dette kommer til å endre seg.

En fremskutt enhet er i prosjektet definert til å være en lett enhet som rykker ut i tillegg til en hovedstyrke, men som på grunn av sin plassering vil være først på skadested og dermed kan tilrettelegge, gjøre de første tiltak på skadestedet slik at hendelsesrekken forsinkes eller i beste fall stoppes helt. Dette betyr mindre konsekvenser og liv, helse, miljø og materielle verdier vil være spart.

En fremskutt enhet er en lett enhet (>3500 kg) som rykker ut i tillegg til hovedstyrke og er ment å være første enhet som tilrettelegger/iverksetter/utfører innsats for hendelser som krever at hovedstyrken kommer.

Billeverandørene Bertel O. Steen og Ferno Norden er blant de som har fått kontrakt på å bygge bilene.

Innovasjon på fire hjul
En fremskutt enhet er en mindre bil som har fullt slukkeanlegg, og som alltid befinner seg i felt og dermed er raskere til åstedet. Leverandøren Ferno Norden har kontrakt på å levere to av de til sammen 24 fremskutte enhetene.

– I dette prosjektet er innovasjon et viktig stikkord, og vi har anstrengt oss for å utvikle brannbiler som ikke har vært laget tidligere. Blant annet har vi et utviklingsprosjekt med Kärcher for å utvikle et innovativt slokkeanlegg, sier prosjektansvarlig i Ferno Norden, Tore Larsen.

Bilene de nå utvikler til moderne fremskutte enheter, er en Volkswagen-modell utformet som lukket varebil, og blir utstyrt som et tradisjonelt redningsverktøy for brannvesenet.

Redusere kreftrisiko
Til sammen er det sju leverandører som skal levere brannbiler til «Det store brannløftet». Brannstasjonene har mulighet til å søke på tildeling av de ferdige bilene, og utvelgelsen skjer på bakgrunn av behov og oppfylte søknadskriterier.

– Vi håper at bilene som nå utvikles kommer til å danne standard for fremtidens brannvesen. Vi har samarbeidet med tidligere brigadesjef i Oslo brannvesen. Han har lagt stor vekt på kreftrisikoen for brannmenn og vært opptatt av hvordan vi kan begrense bruk av slukkemiddel. Det har vært et av våre hovedformål i prosjektet, sier Larsen i Ferno Norden.

Norsk geografi betinger enklere enheter
Leverandøren Bertel O. Steen er en av de andre samarbeidspartnerne som skal levere fire fremskutte enheter til prosjektet. I fjor produserte de tilsammen fem fremskutte enheter, mens de i år vil levere langt flere.

Prosjektleder Jon Øivind Staldvik Rist er positiv til utviklingen om at flere brannvesen ser nytten av fremskutte enheter i redningsarbeidet. – Den norske geografien gjør at det er veldig riktig og viktig med denne typen biler. Små enheter har som regel bedre og raskere fremkommelighet, og dermed øker sjansen for å få raskere og god kontroll over brannen, sier han.

Nytenkende innkjøpere
Et av målene i forbindelse med «Det store brannløftet» er å lage en felles bransjestandard for brannbiler. – Med bransjestandarder blir det lettere å ha et opplæringsopplegg som kan gjelde for hele landet, sier Staldvik Rist i Bertel O. Steen.

Han mener å se en trend i markedet hvor innkjøperne tør å tenke nytt. – Før handlet det om å ha mest mulig vann for å slukke en brann. Nå er det en økt etterspørsel etter både skjæreslukkere og skumanlegg, som gjør at man kan ha en god beredskap også med mindre kjøretøyer, sier Staldvik Rist.