Gir bort brannbiler verdt 190 millioner

Gjensidigestiftelsen gir bort brannbiler, én dykkerbil og fremskutte enheter til en samlet verdi av 190 millioner kroner. Samtidig håper de bilene setter en ny felles standard for hvordan norske brannbiler skal være i forhold til funksjon og ytelse.

I løpet av året skal 12 brannbiler, én dykkerbil og 24 fremskutte enheter være klare. Alle norske brannenheter er velkommen til å søke om å få en av de nye bilene gratis, og tildelingen vil bli gjort etter definerte kriterier.

Fremtidens brannbiler
Bilene er en del av «Det store brannløftet», og er et av flere tiltak i prosjektet hvor målet er å bidra til et solid løft av norsk brannvesen. Til sammen har de ulike kjøretøyene er verdi på 190 millioner kroner, som da gis som en gave til brannvesenet.

– I forbindelse med dette prosjektet har vi ønsket å utvikle fremtidens brannbil. Vi vil være innovative og lage et komplette «verktøy» som skal håndtere alle typer hendelser, sier prosjektleder for «Det store brannløftet», Dag Botnen.

Manglet standard for brannbiler
De 12 bilene, dykkerbilen og 24 fremskutte enhetene er under bygging hos åtte ulike leverandører av denne type biler. Leverandørene ble valgt etter flere runder og evalueringer i prosjektgruppen. Hvilke brannvesen som blir tildelt de ulike bilene, avhenger av søknader og behov ved den enkelte stasjon.

– Det er ikke noen nasjonale standarder for brannbiler i Norge. Prosjektet har ikke som mål å etablere dette, men vi ønsker å finne en «plattform» som alle kan bygge videre på. Ved å ikke måtte skreddersy hver eneste detalj på en brannbil vil være en økonomisk gevinst for brannvesenet, sier Botnen.

En god felles spesifikasjon basert på ytelse og funksjon er nå utviklet og vil ligge tilgjengelig for bruk for alle brannvesen. Denne spesifikasjonen kan hvert enkelt brannvesen eller leverandør bygge videre på i forhold til sine behov og sine produkt.

Komplette verktøykasser
Fremtidens brannbil skal være et komplett verktøy som skal håndtere alle slags hendelser som finner sted i regionen.

– Hvis en brannsjef kjøper et slokkeanlegg til en brannbil i dag, er han overbevist om at dette utstyret er det beste fordi han har møtt en selger som har gitt en god demonstrasjon, sier Botnen.

Nabobrannvesenet kan med andre ord kjøpe et helt annet slokkeanlegg selv om risiko- og sårbarhet kan være identiske for disse to brannvesen. Botnen ønsker at brannvesenet skal ha fokus på funksjon og ytelse, og ha slokkeanlegg som er tilpasset sitt behov.

– Når et brannvesen kommer frem til en brann må det være mulig å velge slokkemetode ut fra hva som er måloppnåelse for innsatsen. I dag er det slik at slokkemetode velges ut fra hva som er valgt av slokkeanlegg og ikke hva som brenner, sier Botnen.

Etter en lang prosess har prosjektgruppen kommet frem til en enhetlig beskrivelse av brannbilene, som de mener er den beste bilen for et hvilket som helst brannvesen. Denne beskrivelsen vil alle brannvesen får tilgang til, og bruke som utgangspunkt i forbindelse med innkjøp av nye biler. Hvert brannvesen må deretter tilpasse bilen til den lokale risiko og sårbarhet som finnes i sin region.

Teknologiske nyvinninger
– Fremtidens brannbil ligger i teknologien, det handler ikke om fasaden. Innovasjonen er teknologien som er inni bilen, og det er i kontinuerlig utvikling. Samtidig handler det om vår kunnskap. Brannbilene er bare verktøyet vårt, og så må vi ha oppdatert kunnskap på bruken. Først da har vi en komplett verktøykasse, sier Botnen.

For å kvalitetssikre forslagene vurderte tre innkjøpsansvarlige i brannvesenet de ulike bilene, og kom med sine anbefalinger. I løpet av 2016 står de 12 brannbilene, dykkerbilen og 24 fremskutte enhetene klar, og vil overrekkes utvalgte brannvesen som er valgt ut fra søkerbunken.