Fremskutt suksess i Drammen

Brannstasjonen i Drammen er blant norske brannstasjoner som har inkludert fremskutte enheter som en del av brannbilparken. Det har gitt dem større fleksibilitet ved hendelser.

Drammen brannstasjon gikk til anskaffelse av sin første fremskutte enhet i juni 2009. I dag har de tre fremskutte enheter i bilparken sin.

– Det er mange oppdrag som kan løses med to-tre mannskaper. For eksempel er det veldig passende å bruke fremskutt enhet i forbindelse med akutthjelpeoppdrag som hjertestarter, sier brannsjef ved Drammen Brannvesen, Torgeir E. Andersen.

Bedre tid til observasjon og beslutning

Brannvesenet i Drammen hadde over tid erfart blant annet førerkortutfordringer, vektbegrensninger på broer og trange veier i boligfelt, som bød på utfordringer i utrykningssammenheng. Dette var noe av bakgrunnen til at initiativet om å implementere fremskutte enheter i arbeidet.

– Vi vil utrede å bruke fremskutte enhetene til å senke temperaturen før røykdykkeinnsats som ledd i å redusere hyppigheten på varme røykdykk. Dette som mulig tiltak i å få mannskapene mindre eksponert for kreftrisiko. Utrykningslederen kan dessuten gjøre OBBO (observere, beslutte, bestemme, gi ordre) før mannskapsvognen ankommer, sier Andersen.

Godt inkludert i Sverige
I Sverige er fremskutte enheter allerede godt implementert i brannvesenet. Fremskutt enhet ble utviklet til nødetatene i
Jönköping i 2003, og siden sa har omkring 175 stasjoner i Sverige tatt i bruk fremskutte enheter som en del av redningsarbeidet.

– De fleste fremskutte enheter i Sverige vil ankomme ulykkesstedet minst 3 til 3,5 minutter raskere enn ordinære brannbiler. Det er viktig å trene de ansatte og informere samfunnet om hvordan konseptet fungerer slik at alle føler seg trygge i rollen, sier redningssjef i Karlstadsregionen, Nils Weslien

Sikre gode prosedyrer
Selv om bilene gir større fleksibilitet i arbeidet, er det begrenset med utstyr i de fremskutte enhetene. Derfor er det viktig å se bilparken og behovene i en helhet, ettersom en fremskutt enhet må sees på som en supplerende bil, ikke en komplett brannbil.

– Jeg anbefaler å kartlegge hva enhetene skal brukes til, hva slags utstyr de trenger, utarbeide prosedyrer knyttet til mottak av melding (varsling) og utrykninger, grundig opplæring og praktisk trening, i tillegg til å være åpen på bilenes styrker og begrensninger, sier Andersen.

I forbindelse med «Det store brannløftet» gir Gjensidigestiftelsen 24 fremskutte enheter til utvalgte brannstasjoner som søker. Mer informasjon om og søknadsskjema finner dere her.