200 års beredskap løftes videre

I 2016 runder Gjensidige Forsikring 200 år. Det markerer Gjensidigestiftelsen som er forsikringsselskapets største eier, med en gave som kommer hele befolkningen til gode.

Siden 1816 har Gjensidige bidratt til økt trygghet i Norge. Det hele startet med bygdebrannkasser som ble etablert som en forsikringsordning.

Senere utviklet dette seg til Gjensidige Forsikring slik vi kjenner selskapet i dag. Nå vil vi benytte 200 års-jubileet til å gi en gave som kommer hele befolkningen til gode og som er i tråd med vår satsing innenfor trygghet og helse. Gjennom «Det store brannløftet» håper vi å ytterligere styrke stoltheten til brannvesenet, og videreutvikle det gjennom fire konkrete områder. Det mener vi vil øke tryggheten i det norske samfunnet ytterligere, sier administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen, Unn Dehlen.

350 brann-millioner
Stiftelsen gir hele 350 millioner kroner til «Det store brannløftet». Av materiell gis det bort 36 biler, hvorav 12 ordinære brannbiler, 24 fremskutte enheter og én dykkerbil til utvalgte brannvesen. I tillegg øremerkes betydelige midler til prosjekter innen forebygging, kompetanseheving samt forskning og utvikling.

Den opprinnelige ideen vår var å benytte jubileet til å gi 100 brannbiler til utvalgte brannvesen. Men så testet jeg ideen på fagpersoner i brannvesenet, som ga kloke innspill og påpekte muligheten for å gi et større og mer helhetlig løft, sier Dehlen. Hun har selv nær kjennskap til brannvesenet i Norge, ettersom ektemannen jobbet som brannmann i mange år.

Alle 300 brannvesen blir involvert
Med frie midler har Gjensidigestiftelsen muligheter til å finansiere innovative løsninger som bringer etaten videre, sier Dehlen. Prosjektet vil forhåpentligvis bli et solid supplement til den offentlige satsningen på brannvesenet.

I dag er hvert enkelt brannvesen veldig flinke til å evaluere hendelser, men erfaringene deles i liten grad. I «Det store brannløftet» er ett av de fire satsningsområdene kompetanseheving. Her vil det bli jobbet systematisk og målrettet med hvordan landets 300 brannvesen kan dele erfaringer fra hendelser med hverandre og på den måten heve kompetansen for hele etaten.

Ytterligere profesjonalisering
Brannsjef Dag Botn, i Hallingdal brann- og redningsteneste iks, er håndplukket til å lede prosjektet. Dehlen trekker ham frem som helt sentral i prosessen med å løfte prosjektet fra kun å dreie seg om mange nye kjøretøy til også å ivareta dimensjoner som kunnskapsdeling, innovasjon og forebygging. Økt satsning på disse områdene vil ha en positiv effekt i situasjoner hvor sekundene teller.

Botnen har innsikt og erfaring som har vært helt uvurderlig. Nå håper jeg «Det store brannløftet» blir godt mottatt i hele brann og redningsetaten. Målet vårt er at dette skal bidra til å profesjonalisere det norske brannvesenet ytterligere, og derigjennom skape varige positive endringer og et tryggere samfunn, sier Dehlen.